Używamy cookies, aby uzyskać najlepszą jakość na naszej stronie internetowej. Przeglądając naszą witrynę zgadzasz się na używanie plików cookie.    Zaakceptuj ciasteczka   Dowiedz się więcej

Regulamin Akcji Charytatywnej

REGULAMIN AKCJI CHARYTATYWNEJ

„POKOLORUJ DZIECIOM ŚWIAT Z ENCE PENCE”

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Akcji Charytatywnej „Pokoloruj Dzieciom Świat z ENCE PENCE”.

§2

Organizatorem Akcji Charytatywnej jest Monika Dąbrowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ENCE PENCE Monika Dąbrowska, ul. Dembowskiej 21/2, 05-822 Milanówek, NIP: 5291678984, REGON: 146370956 (zwany dalej „ENCE PENCE”).

§ 3

Beneficjentem Akcji Charytatywnej (dalej zwany „Beneficjentem”) jest Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku (05-400), ul. Batorego 44, Otwock, prowadzony przez Fundację Rodzin Adopcyjnych, z siedzibą w Warszawie (00-695) ul. Nowogrodzka 49, wpisaną do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151113 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 012809577.

§ 4

Wspierającym Akcję (dalej zwany „Wspierającym”) jest każda osoba lub podmiot, który zakupi produkty w miejscu i czasie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 5

Akcja Charytatywna trwa od 2013r.

§ 6

  • 1. Towarami, które wspierają akcję charytatywną są następujące produkty:
  • a) bransoletka damska „Nadzieja”,
  • b) bransoletka damska i dziecięca „Nadzieja”,
  • c) bransoletka „Nadzieja Czerwona”,
  • d) bransoletka „Nadzieja Czerwona Mama i Ja”,
  • e) bransoletka męska „Nadzieja” (czarna i brązowa)
  • f) Naszyjnik ‘Nadzieja”,
  • g) kubek „Pomagamy”.

2. Towary wymienione w ust. 1 można nabyć w Sklepie Internetowym www.encepence.pl.

§ 7

Encepence.pl zobowiązuje się, iż w okresie trwania Akcji Charytatywnej przekaże Beneficjentowi zysk uzuskany ze sprzedaży towarów.

§ 8

Regulamin Akcji Charytatywnej dostępny jest na stronie internetowej www.encepence.pl.

 


OpenCart Ence Pence © 2023
ENCE PENCE Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora jest zabronione. By Blackflow